Začínáme v MŠ (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:22. 05. 2023 – 24. 05. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

  • Seznámení s českou školní soustavou
  • Přehled požadavků na pedagogické i nepedagogické pracovníky
  • Vysvětlení pojmů TVP, ŠVP, RVP
  • Techniky a formy využívané při přímé práci s dětmi, včetně praktických ukázek a námětů
  • Evaluace a autoevaluace v pedagogickém procesu

Doplňující informace:

Cíl akce:

Kurz přináší základní orientaci v rámci předškolního vzdělávaní z pohledu začínajícího pedagogického pracovníka tak, aby posluchači byli schopni orientovat se v základní legislativě a odborných termínech. Neodmyslitelnou součástí je poté i předávaní praktických námětů a zkušeností pro přímou práci tak, aby vytvořila základ pro získávání praxe v dané oblasti.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ