Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:05. 06. 2023 – 07. 06. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Kdo je žák s OMJ a kdo je cizinec?

Rovné příležitosti – nastavovaní pravidel pro příjemnou atmosféru ve vyučovacím procesu

Inkluzivní prostředí – metodická příprava pro začlenění žáka s OMJ

Inkluze žáka s OMJ – jakými způsoby podpořit dítě s OMJ

Didaktické pomůcky – jaké pomůcky mohou pomoci v rámci osvojení češtiny

Kazuistika – příklady z praxe (činnosti AP při práci se žákem, průběh vyučování)

Organizace podporující žáky s OMJ

Příklady dobré praxe

Doplňující informace:

Cíl akce:

Výchova a vzdělávaní žáků s odlišným mateřským jazykem je v rámci českého školství tématem, které nebylo záležitostí doposud velmi hojně zastoupenou. Vzhledem k aktuálnímu společenskému dění je toto téma velmi aktuální. Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ