Logohrátky u předškoláků jako příprava na pohodové čtení, psaní i počítání (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:21. 02. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1090 Kč za seminář

 

Účastníci získají základní vhled do problematiky vývojových komunikačních stádií u dětí, rozpoznají základní vývojové nerovnoměrnosti v komunikaci, seznámí se s metodikou práce s dětmi s opožděným vývojem řeči a s dětmi s odlišným mateřským jazykem.
Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných logopedických a speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je předáním informací podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v mateřských, ale i v základních školách pomocí komplexního přístupu k poskytování podpory dětem a žákům v předškolním vzdělávání, nabídnout jim zajímavé možnosti práce v MŠ s ohledem na úspěšné zaškolení do ZŠ tak, aby se minimalizovala školní neúspěšnost dítěte s ohledem na výsledky jeho práce.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení