Prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga-logopeda (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 03. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1090 Kč za seminář

 

Absolventi semináře budou seznámeni s tím, jaké jsou potřeby současné generace „digitálních dětí“ – předškoláků a školáků v inkluzivní základní a mateřské škole z pohledu speciálního pedagoga logopeda s celostním přístupem. Témata: vzdělávací pyramida, cvičení pro správné učení, hrubá a jemná motorika, metody dobré praxe.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je předáním informací podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovala školní neúspěšnost dítěte s ohledem na výsledky jeho práce, práce celé třídy a vztahy v třídním kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení