Právní novinky související se vzděláváním ukrajinských dětí a žáků (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:14. 03. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1090 Kč za seminář

 

1. Zákon Lex Ukrajina a odraz ve školských povinnostech

2. Úpravy v přijímání žáků do MŠ, ZŠ, SŠ

3. Změny v obsahu výuky, jazyková příprava 

4. Další související změny v předpisech a nové metodické materiály

Doplňující informace:

Cíl akce:

Nutnost přijmout řadu dětí a žáků ukrajinské národnosti s sebou nese nové právní povinnosti pro ředitele, ale i pro vyučující. Jaké výjimky ze stávajících pravidel přináší nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem? Jak se na ně připravit? S těmito právními otázkami, s povinnostmi škol souvisejícími s adaptací dětí prchajících kvůli válce na Ukrajině i s dalšími metodickými podklady ministerstva školství Vás seznámíme na našem webináři.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času