Rovný přístup ke vzdělání: nejčastější problémy diskriminace ve školství (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 03. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

Diskriminace na základě pohlaví, věku nebo zdravotního stavu není v naší společnosti i přes platná legislativní omezení bohužel ničím neobvyklým. Co a jak reguluje antidiskriminační zákon a jaké jsou typické situace v praxi organizací veřejného sektoru, kdy mohou být vaše postupy posuzovány jako diskriminační? Které jsou nejčastější projevy diskriminace v přístupu ke vzdělání?

Zmíníme konkrétní případy namítané diskriminace z praxe lektorky, z hlediska soudních rozhodnutí v českém prostředí i z pohledu postupů inspekčních orgánů. Zaměříme se také na vztahy antidiskriminačního zákona a dalších relevantních právních předpisů.

  • Diskriminace ve veřejné správě a při poskytování vzdělávání
  • Vnitrostátní a mezinárodní mechanismy ochrany před diskriminací
  • Diskriminace ve školství, šikana a její řešení
  • Diskriminace v přístupu ke vzdělání – děti se SVP
  • Specifika diskriminace osob s postižením
  • Judikáty a příklady
  • Praxe veřejného ochránce práv

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je přiblížení základních institutů antidiskriminačního práva a popis nejčastějších forem diskriminace v přístupu ke vzdělání. Představeny budou nejčastější příklady diskriminace v přístupu ke vzdělání a při poskytování vzdělávání a diskutována budou možná řešení.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času