ICT: Ozobot ve výuce BLOK II. (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:04. 04. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2290

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, asistentům pedagoga a pedagogům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti digitální gramotnosti a robotiky prostřednictvím praktického seznámení se s ovládáním a programováním digitálních interaktivních pomůcek a robotických hraček Ozobot Bit, Ozobot Evo a ovládnutí práce s nimi. Učitelé se naučí, jak robotické hračky využít ve výchově a vzdělávání, k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření. Kurz je využívá moderní a aktivní formy výuky, vedoucí k posílení polytechnické gramotnosti a zlepšení motivace k dalšímu vzdělávání v technické oblasti, rozvíjející logické myšlení a kreativitu. Praktické úlohy procvičované v průběhu kurzu se mohou stát pro účastníky základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů.

Akreditace MSMT- 28139/2021-2-912

 

Obsah školení

Blok I. (8 hodin)

Ozokódy

 • Digitální technologie v životě dětí na 1.stupni ZŠ, virtuální realita, digitální interaktivní pomůcky a programovatelné robotické hračky. Výukové metody a formy s využitím digitálních technologií.
 • Ozobot Bit, Ozobot Evo – seznámení s digitální interaktivní pomůckou. Možnosti využití Ozobota v polytechnické výchově dětí, ukázky programových úloh.
 • Praktická cvičení:
  • práce s Ozobotem v malých skupinách, nástin didaktických postupů, údržba robota, kalibrace robota
  • Barevné kódy, úlohy na sestavení a průjezd trasy
  • využití Ozo Puzzle a Lego podložky ve výuce
  • programování Ozobota fixou
  • tvorba Ozo kódů v Excelu
  • práce s aplikací OzoDraw

Blok II. (8 hodin)

OzoBlockly

 • Aplikace a výukové programy k rozvoji digitálních kompetencí u dětí. Programovatelné robotické hračky a simulátory blokového programování pro žáky na 1.stupni ZŠ: Dash & Dot, Ozobot, Otto, Lego…
 • Mobilní aplikace pro ovládání Ozobota
 • Praktická cvičení s tabletem a mobilem:
  • OzoDraw
  • OzoGroove
 • Blokové programování v prostředí OzoBlockly
  • seznámení s vývojovým prostředím, nastavení, režimy
  • programové bloky
  • vlastní tvorba kódu
  • nahrání programu do robota, testování, editace kódu

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence