Osobnostně sociální rozvoj – Mindfulness – snižování stresu a zlepšování pozornosti – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:17. 05. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2290

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.  

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky s principy všímavosti, snožování stresu a zlepšování pozornosti a celkové psychické pohodu. Samotná pedagogická praxe přináší celou řadu situací, které vyžadují jak plnou pozornost pedagoga, tak i řešení stresových situací.

Praktické využití programu spočívá v seznámení a praktické přípravě pedagogů na tyto situace a ukázat jim, jak se mohou pomocí rychlých relaxačních technik založených na správném dýchání, celkově se rychle zklidnit, zvýšit svoji pozornost a omezit roztěkanost.

Akreditace MSMT- 1151/2021-4-128

Obsah školení

  1. Co je stres, jak vzniká a co způsobuje
  2. Pozornost a mindfulness
  3. Jak uvést mindfulness do praxe
  4. Jak kultivovat všímavou pozornost
  5. Soustředění – zaměření pozornosti
  6. Jak překonat nechtěná rozptýlení (roztěkanou pozornost)
  7. Práce s dechem – nejrychlejší pomoc proti stresu
  8. Relaxační dýchací techniky v sedě

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence