ICT: Výuka robotiky s LEGO Education (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:29. 05. 2023
Cena:2290

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, SOU, gymnázií, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti digitální gramotnosti a edukační robotiky prostřednictvím praktického seznámení se s ovládáním a programováním robotické stavebnice LEGO. Cílem je ovládnutí práce s efektivními edukativními pomůckami a rozvoj algoritmického myšlení s využitím grafického prostředí WeDo. Ukázat jim, jak využít zmíněné programovatelné robotické stavebnice v polytechnické výchově dětí, k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření. Kurz je využívá moderní a aktivní formy výuky, vedoucí k posílení polytechnické gramotnosti a zlepšení motivace k dalšímu vzdělávání v technické oblasti, rozvíjející logické myšlení a kreativitu. Praktické úlohy procvičované v průběhu kurzu se mohou stát pro účastníky základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů.

Akreditace MSMT-8573/2021-4-332

Obsah školení

 • Digitální technologie v životě dětí na 1.stupni ZŠ, digitální interaktivní pomůcky, programovatelné robotické hračky a stavebnice. Výukové metody a formy, fáze výuky.
 • Robotické stavebnice LEGO, možnosti využití polytechnické výchově dětí, učební balíček biologie, fyzika, přírodověda, nauka o vesmíru a technika.
 • Rozvoj algoritmického myšlení s využitím grafického prostředí LEGO WeDo, blokové programování, popis prostředí a programových bloků.
 • Rozšíření LEGO robotických sad, USB Smart Huby, LEGO BOOST, Mindstorms EV3.
 • Praktická cvičení:
  • práce s robotickou stavebnici LEGO WeDo v malých skupinách, nástin didaktických postupů, praktická doporučení,
  • stavba jednoduchého robotického modelu,
  • blokovému programování v programovacím prostředí LEGO Education WeDo.
  • prezentace a porovnání řešení.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence