Trénink koordinátora žákovských parlamentů II., BRNO

Pořádá Cedu – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Termín:17. 10. 2023
Místo konání:Jihomoravský
Cena:2390 Kč za seminář

 
Hlavní témata semináře:

– volby a příklady volebních systémů uplatňovaných na školách

– práce s rolemi v parlamentu

– spolupráce se třídními učiteli

– trénink formulování funkčních pravidel společné práce v parlamentu

vedení žáků k samostatné práci v parlamentu

– metodika zdarma ke stažení

– seminář od 9.00 do 16.00

Doplňující informace:

Cíl akce:Jak motivovat žáky k samostatnosti, zvýšení prestiže žákovského parlamentu
Kontaktní email:jaroslava.bruckova@cedu.cz
Kontaktní tel.:776563849
Poznámka k ceně:zahrnuje certifikát, občerstvení

při objednávce seminářů pro koordinátory žákovských parlamentů I. – III. zvýhodněná cena 6. 100,- za všechny tři

lze hradit ze šablon OP JAK

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času