Učím (se)

Pořádá Cedu – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Termín:24. 11. 2023 – 26. 11. 2023
Cena:4800 Kč za celé studium

 
Jak říká intuitivní pedagogika: Děti nezajímá co jim říkáte, ale jaký jste člověk. Jak komunikujete s ostatními, jak řešíte konflikty, jak se stavíte ke svému okolí a ke světu vůbec.

A abyste mohli ve třídě vytvářet respektující a citlivé prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a chtějí se učit, je potřeba respektovat a citlivě přijímat sám sebe. Znát se. Být opravdový. Být sám k sobě shovívavý. Umět o sebe pečovat.
Hlavní témata semináře:
Větší poznání sama sebe, schopnost pojmenovat, co se ve mě děje
Pochopení principů, které fungují ve vztazích, profesních i osobních
Vyzkoušení si techniky pro práci s negativními emocemi
Zážitek podpory stejně profesně zaměřené skupiny
Kreativní zpracování svojí učitelské vize

Doplňující informace:

Cíl akce:Podpora pedagogů – jak na úrovni profesní, tak na té lidské.
Kontaktní email:jaroslava.bruckova@cedu.cz
Kontaktní tel.:776563849
Poznámka k ceně:lze hradit ze šablon OP JAK

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga