ADHD nebo nedostatečné výchovné vedení? – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1890

 
„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“ 
– Sokrates

Ano, už starověký pedagog Sokrates si stěžuje na nevychovanost svých žáků. Od dob starověku však velmi pokročila diagnostika poruch chování a dnešní pedagog by měl umět rozlišovat mezi dítětem, které má ADHD nebo jiná omezení, jež není schopno jednoduše samo ovlivnit, a dítětem, které “jen” ztratilo vztah k autoritám, ať už školním nebo jiným. 
Jak na to?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací program, kde získáte doporučení pro rozlišení poruchy chování a nevhodného výchovného vedení. Seznámíte se se základními informacemi o ADHD (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder). Získáte náměty a techniky pro práci s dětmi s touto diagnózou a jejich rodiči. Orientačně se seznámíte s pojmem opoziční chování a projevy ADHD v dospělosti.

Cíl kurzu

Získat základní poznatky o ADHD (pojem, projevy, diagnostika) a osvojit si správné postupy při práci se žáky s nežádoucím chováním.
(Absolvování kurzu neopravňuje účastníky k provádění diagnostiky ADHD).

Obsah kurzu v bodech:

 • ADHD v mezinárodní klasifikaci nemocí;
 • starší pojetí ADHD/ADD, LMD; 
 • základní pojmy, příčiny, projevy;
 • diagnostika ADHD;
 • diagnostická kritéria pro screening ADHD; 
 • předpoklady zdravého vývoje dítěte, uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb;
 • nenasycení potřeb jako jedna z příčin nevhodného chování;
 • náměty pro práci s dětmi v předškolním a školním věku;
 • spolupráce s rodiči, doporučení pro rodiče;
 • opoziční chování, jeho projevy a diagnostika;
 • přístup k žákům s opozičním chováním;
 • ADHD u dospívajících a dospělých, přetrvávání obtíží do dospělosti, možnosti diagnostiky, doporučení pro tuto věkovou kategorii.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně