Extremistické a xenofobní chování jako jedna z variant rizikového chování – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1990

 

Extremistické, rasistické a xenofobní chování mládeže je v současné době velkou hrozbou pro demokratické uspořádání státu. Toto je třeba si uvědomit. Pedagogové jsou velmi často bezmocní při diagnostikování, terapii a prevenci tohoto problému.

Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá příčinami vzniku, symptomy a následnou intervencí extremistického, rasistického a xenofobního chování. V druhé části výcviku si vyzkoušíte metody a techniky prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou ohroženou vznikem sociálně patologického chování se znaky extremismu.

Obsah kurzu v bodech:

  • Extremismus, jeho historie, druhy, znaky
  • Diagnostika skupiny a jedince, symptomy
  • Techniky a metody preventivní práce s dopadem a průnikem do ŠVP

Součástí interaktivního semináře je vyzkoušení řešení navozených modelových situací, odpovědi na konkrétní dotazy účastníků a diskuse.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)