Formativní hodnocení – otevřený kurz

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:3990

 

Na semináře se v jeho průběhu seznámíte se základními strategiemi a technikami hodnocení. Během vzdělávacího programu budete mezi sebou sdílet své vlastní zkušenosti s hodnocením a porovnáte výhody a případná rizika u jednotlivých způsobů hodnocení. Převážná pozornost bude věnována formativnímu hodnocení.

Budou Vám objasněny cíle a podmínky této metody hodnocení. Také se dozvíte formy poskytnutí zpětné vazby, která je důležitá. S lektorem proberete metody aktivizace žáků, dále proberete metody vytváření objektivních pravidel a kritérií pro hodnocení žáka. V různých situacích si vyzkoušíte způsoby hodnocení
prakticky a posléze obdržíte zpětnou vazbu. Během kurzu absolvujete i koučovací rozhovor, který povede k dosažené stanoveného cíle v praxi.

Obsah kurzu v bodech:

  • Zjištění základních prekonceptů účastníků k tématu hodnocení
  • 6 podmínek formativního hodnocení
  • Práce s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů
  • Aktivní naslouchání a popisná zpětná vazba
  • Skupinové vytváření hodnotících kritérií a indikátorů ke konkrétním metodám
  • Cesta od hodnocení k sebehodnocení žáků
  • Koučovací rozhovor vedoucí žáka k naplánování dalšího postupu jeho školí praxe a příprava k dosažení stanového cíle

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)