Malý krajinář aneb základní jevy a procesy v přírodě a krajině pro PV – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:2100

 
Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí naplňovat proenvironmentální vize ve své práci s dětmi. Součástí programu je komplexní seznámení s výukovými aktivitami a metodami, jejichž cílem je nejen pochopení základních procesů v krajině, ale především probuzení úcty k přírodě u dětí v raném věku. Aktivity probíhající v učebně – a pokud možno i v terénu – budou vybrány z těchto krajinářských modulů: fauna, flóra, neživá příroda, lidské krajinné elementy a vše propojující živel – voda.

Praktickou část tvoří konkrétní ukázky, diskuze nad projednávanými tématy či prováděnými úkoly, herní a tvořivé aktivity. Náplň aktivit respektuje nejnovější poznatky a metody pro revitalizaci či ochranu přírody a krajiny. Na závěr obdržíte metodický materiál pro rozvoj environmentální gramotnosti vhodný k začlenění EVVO do své práce.

Získáte přehled o pojmech a současné situaci v oblasti revitalizace či ochrany přírody a krajiny, zejména o provázanosti jednotlivých ekosystémů. Obdržíte metodický materiál Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání (NÚV, 2015). Získáte inspiraci k ekoaktivitám a tvořivým činnostem pro vlastní práci s dětmi, vybrané z nich si prakticky vyzkoušíte.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)