Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:2100

 

Na tomto webináři se seznámíte s možnostmi pedagogické diagnostiky u dětí v mateřských školách. Zaměříme se na proces diagnostiky obecně a následně na jednotlivé metody s důrazem na vedení dokumentace při procesu diagnostikování dítěte. 

V druhé části kurzu Vás proškolíme v jednotlivých diagnostických metodách, které jsou ve Vaší kompetenci (pozorování, rozhovor, dotazník, analýza spontánní hry, kresba z pohledu pedagoga bez psychologických závěrů, oregonská metoda, orientační test školní zralosti a orientační vyšetření komunikačních dovedností). 

Na pedagogickou diagnostiku budeme nahlížet komplexně. Zaměříme se na nutnost dobře provedené diagnostiky jako hlavního vodítka pro diagnostikování a případné stanovení diagnózy odborným pracovištěm.Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)