Pohádky se zpěvem a s padákem – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1490

 

V praxi se vyzkoušíte, jak lze i při pohádkách rozvíjet rytmické a intonační cítění, využívat nástroje Orffova instrumentáře a uplatnit i různé zvuky předmětů z okolí. Připomenete si pojmy bordun, pentatonika, rytmické a melodické ostináto.

Jak je možné při pohádkách využít netradiční náčiní… padák?

Na semináři bude využito několik písniček a pohádek ze společné publikace Evy Hurdové a Pavla Jurkoviče Hrajeme a zpíváme si s pohádkou (Čapí písnička k pohádce O zvědavém žabákovi a písnička Veverka Čiperka k pohádce O veverce Vzdychalce) a z dalších publikací.

Účastníci si prakticky vyzkouší rytmizaci, melodizaci i pohybové ztvárnění říkadla o čertech, zazpívají a zarecitují si pohádku Pavla Jurkoviče Kašpárek v pekle. Zatančí si podle písničky Čerti tanečníci z Mikulášské pohádky a podle písničky Pavla Jurkoviče Čert a Káča.

Seznámí se s využitím padáku ve spojení s pohádkou O rybáři a rybce, Hrnečku, vař, Kouzelné kolovrátky, O veliké proměně, Jak vodník sestavil pěvecký sbor.

V průběhu akce bude i prostor pro výměnu zkušeností, diskusi, zodpovězení dotazů.

Cílem semináře je u pedagogů prohloubit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti z oblasti rozvoje dětské hudebnosti a využití netradičního náčiní – padáku – a získat nové podněty.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)