Právní novinky související s válkou na Ukrajině a jejich odraz v povinnostech škol – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:790

 
Českým školám, ředitelům i pedagogům vyvstala akutně nutnost přijmout řadu dětí a žáků ukrajinské národnosti. Jejich začlenění obnáší mimo jiné řadu právních otázek.

Jaké výjimky ze stávajících pravidel přináší nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem? Jak se na ně připravit?

S těmito otázkami a s úlohou škol v nynější době, jakož i s dalšími metodickými podklady ministerstva školství, Vás seznámíme na našem webináři.

Obsah kurzu v bodech:

  • Zákon Lex Ukrajina a odraz ve školských povinnostech.
  • Úpravy v přijímání žáků do MŠ, ZŠ, SŠ.
  • Změny v obsahu výuky, jazyková příprava.
  • Další související změny v předpisech a nové metodické materiály.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)