Psychosomatika jako prostředek (ne)moci dítěte – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:790

 
Jak úzce je propojena (ne)moc s psychikou dítěte a jeho fyziologickou stránkou? Proč je nutné věnovat pozornost stresovým faktorům a dosahům traumat dítěte? A co znamená somatizace psychických problémů? Může pomoci pedagog, rodič? Webinář je  o tom, co ještě pro děti můžeme udělat…?

Obsah kurzu

  • Somatizace psychických obtíží u dítěte předškolního věku.
  • Rodina, společnost, škola a jejich vliv na vznik psychosomatických obtíží dítěte.
  • Možnosti řešení psychosomatických obtíží v rodině a škole.
  • Trauma, stres a jejich dopady na osobnost dítěte.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)