Studium pro logopedické asistenty (kombinovaná forma) – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:8990

 

logopedický asistent

O studiu

Tento vzdělávácí program proběhne v kombinované formě, viz níže. Program je akreditovaný pod názvem Primární legopedická prevence ve školství – logopedický asistent (kombinovaná forma).

Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku.

Náplň práce a kvalifikace logopedického asistenta je stanovena Metodickým doporučením č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. K výkonu práce logopedického asistenta je zapotřebí mít minimálně pedagogické vzdělání, stanovené pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy.

Akreditace

Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Průběh praxe

Každý účastník osobně navštíví vybranou mateřskou školu. Bude přítomen u skupinové či individuální logopedické intervence. Tato návštěva bude v rozsahu 8 vyuč. hodin. Další částí praxe je samostatná práce ve škole, ve které je účastník zaměstnán. Na základě získaných poznatků zpracuje závěrečnou práci.

Ukončení studia

Studium bude ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky nebo kolektivní jazykovou chvilkou, kterou absolvent zpracuje na základě pedagogické praxe v oblasti logopedické prevence.

Náplň práce logopedického asistenta

  • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
  • prevence vzniku poruch řeči,
  • prevence vzniku čtenářských obtíží,
  • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti).

Program je rozdělen na 6 částí

  • Systém logopedické péče v České republice – on-line
  • Ontogenetický vývoj řeči – on-line
  • Dítě s narušenou komunikační schopností – on-line
  • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči – prezenční
  • Pedagog. praxe (20 hodin) – prezenční
  • Závěrečný kazuistický seminář – on-line

Lipka, Brno-Štýřice

Kde studium probíhá

Studium pro logopedické asistenty probíhá kombinovanou formou a prezenční část se koná buď v Brně, nebo v Praze.

Lipka, Brno-Štýřice

Učebny se nacházejí v budově LIPKA v městské části Brno-Štýřice.

VIC ČVUT, Praha 6

Učebna se nachází v prostorách VIC ČVUT. Učebna je ve 3. patře budovy, do které se vchází vchodem B3 z ulice Jugoslávských partyzánů (níže fotografie vstupních dveří).

Hodnocení od našich

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)