VEČERY S ODBORNÍKY: Dyslexie není jen špatné čtení – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:590

 
Dyslexie způsobuje obtíže v osvojování čtení, ale projevuje se nejen v rychlosti čtení a porozumění čtenému textu. V úvodu krátce zmíníme změny ve stavbě a funkci mozku, které způsobují dyslexii. Pozornost budeme věnovat dalším obtížím, kterými je deficit ve vývoji zrakového nebo sluchového vnímání, možné obtíže v komunikaci.

V posledních letech se stále více zdůrazňuje význam exekutivních funkcí: koncentrace pozornosti, paměť krátkodobá, pracovní a dlouhodobá, dovednost organizace činností a plánování, inhibice a excitace, flexibilita, kontrola chování a emocí. Tyto funkce jsou klíčové pro překonávání obtíží ve čtení i písemném projevu od školního věku do dospělosti.

Postupně se zaměříme na to, jak vývojové deficity nepříznivě ovlivňují učení i běžný život a jakým způsobem lze obtíže překonávat.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
psychologové
vychovatelé školských zařízení
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga