Testování žáků a hlasování – otevřený kurz

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1990

 

Obsahem semináře je posílit kompetence učitelů pro jejich profesní rozvoj s ohledem na využívání hlasovacích systémů během výuky.

Úvod do problematiky hlasování 

Výhody a nevýhody elektronických hlasovacích systémů – porovnání s klasickou prací s perem a papírem, vhodnost použití, technická omezení 

Srovnání různých hlasovacích systémů – cloudové služby, instalovaný software, hlasovací staničky, BYOD, hlasování v rámci sw k interaktivním tabulím atd. 

Logika práce s hlasováním – tvorba a zálohování testů, sdílení testů mezi učiteli, hledání připravených testů

Inspirace aneb ukázka vybraných hlasovacích systémů:

  • Aplikace v Google Workspace (Formuláře) či Microsoft Teams (MS Forms)
  • Cloudové systémy
  • Kahoot!
  • Socrative
  • doQuizzes
  • testovací software ALF
  • Hot Potatoes – toto již nemá smysl (vyhodíme to)
  • Hot Potatoes
  • Hardwareový systém TB Voting
  • Hlasování integrované v autorském software (SmartNotebook, ActiveInspire, MozaBook)

Po absolvování kurzu bude účastník znát základy metodiky používání různých hlasovacích systémů a odpovídajícího softwarového a hardwarového vybavení během výuky tak, aby poutavou formou motivoval studenty k plnění zadaných úkolů, opakování i upevňování učiva. Účastníci se také seznámí se základními zákonitostmi i logikou používání hlasovacích systémů a udělají si přehled o možnostech, které jim poskytují.

Během kurzu je dán čas na praktické základní vyzkoušení některých vybraných hlasovacích systémů přímo na noteboocích nebo tabletech.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)