Aktivní učení – podpora učení v heterogenní třídě

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:16. 05. 2023
Cena:1990

 

Seminář je určen pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se chtějí zlepšit v dovednosti jak pomocí metod aktivního učení (E-U-R) podporovat efektivní učení a dobrou atmosféru v heterogenní třídě. Na semináři si ujasníme, co je to aktivní učení a jaké jsou faktory podporující aktivní učení. Ukážeme a vyzkoušíme si vybrané aktivity, které jsou na zásadách aktivního učení založeny a přitom skupinu i stmelují. Společně se shodneme na tom, na jakých principech má být takový program aktivního učení založen. Seminář je prakticky orientován, předpokládá se aktivní účast všech účastníků.

Obsah kurzu v bodech:

 • Úvod
 • První ukázka efektivních metod aktivního učení s tmelícím potenciálem
 • Zásady efektivní výuky
 • Další ukázky metod aktivního učení, podporujících efektivní učení
 • Shrnutí, závěr, formulace doporučení do praxe

Příklady aktivit a metod:

 • Úvod – nastartování, cíle, pravidla, metody, představení účastníků a lektorů, časový harmonogram, upřesnění očekávání
 • První ukázka efektivních metod aktivního učení s tmelícím potenciálem – kooperativní aktivity ve výuce – metody Životabáseň, Pětilístek, Diamant, VCHD
 • Zásady efektivní výuky – jak rozdělovat do skupin, jaké role přidělovat
 • Další ukázky metod aktivního učení, podporujících efektivní učení – (s následným rozborem do praxe) – Vennovy diagramy, T-graf, Brainstorming, Řeka, Rybí kost, Nedokončené věty, Vyřeš a prohoď,
 • Poloviční křížovka, Cryptex, Kostka, Trimino, SOLE
 • Shrnutí, závěr, formulace doporučení do praxe

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně