Alternativní zdroje financování

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:18. 05. 2023
Cena:990

 
Ředitelům nestačí pouze dobře hospodařit se svěřenými finančními prostředky, ale je třeba, aby vynakládali úsilí na získání nadnormativních zdrojů financování, které přinesou do rozpočtu peníze „navíc“ pro zatraktivnění a modernizaci výuky.

Proto je nutné vědět, jak realizovat doplňkovou činnost v souladu s legislativou a zásadami zřizovatele, jak získat finanční prostředky z programů EU,jak získat finanční zdroje nad rámec svých nároků pro společné vzdělávání apod.

Lektorka Petra Schwarzová působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.

Obsah kurzu v bodech:

  • zdroje financování škol, jejich dělení a alokace těchto zdrojů.
  • doplňková činnost, její možnosti, zásady správné realizace, její benefity a úskalí
  • praktický příklad tvorby směrnice pro doplňkovou činnost.
  • tvorba kalkulace a ostatní nezbytná dokumentace.
  • ostatní možné zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství a jejich správné použití v souladu s legislativou v ČR.
  • aktuální informace k datu semináře.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení