Asertivita ve školním prostředí

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:26. 06. 2023
Cena:1990

 

Vzdělávací akce je určena všem pedagogům a vedoucím pracovníkům škol, kterým není lhostejný způsob mezilidské komunikace a rádi by snížili pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci, naučili se účinné komunikaci i s rodiči.

Asertivita není vnímána jako sebeprosazení se na úkor druhého, ale jako účinný způsob dosahování cíle přiměřeným a přijatelným způsobem pro všechny zúčastněné.

Seminář vyžaduje aktivní účast všech přítomných a využívá diskusních a simulačních technik, které umožňují nácvik žádoucích komunikačních dovedností v bezpečných podmínkách na základě vlastního prožitku.

Věnovat se budeme zejména na pozornost asertivní komunikaci mezi pedagogy v pedagogickém sboru v komunikaci s rodiči.

Vyzkoušíte si modelové situace a příklady z praxe. Každý takový příklad bude společně rozebrán. Budete mít dostatek prostoru pro dotazy, společnou diskusi a výměnu zkušeností.

Cílem semináře je, abyste získali znalosti a dovednosti v oblasti asertivity a asertivního chování ve školním prostředí. Následně si vše budete moci sami aplikovat do praxe při své každodenní práci.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ