Celostátní konference: Jak být šťastný učitel

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:09. 05. 2023
Cena:2790

 

Celostátní konference: 

JAK BÝT ŠŤASTNÝ

 „Je jenom jedna cesta za štěstím, a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.“

– Epiktétos –

Jak udržet krok s dnešní moderní dobou? Žijeme v době blahobytu, a přesto nás to nečiní šťastnějšími. Jak to udělat, abychom byli?

Jsme často ve spěchu a shonu a máme být veselí, milí, upřímní, energičtí, srozumitelní, máme být vlídní, rozumět každému dítěti, žákovi, být vstřícní k rodičům.

Jak na to? Co dělat, abychom toto všechno zvládli?

Konference je určena pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení. Odnesete si nespočet námětů a inspirace, kterou budete moci využít ve své práci.

NOVINKA

Konzultační zóna

V rámci konference Jak být šťastný se můžete těšit na novinku!

V průběhu celé konference bude pro vás připravena tzv. konzultační zóna. S profesionálními kouči v ní zažijete 15 minut času, ve kterém ochutnáte jak na štěstí, vnitřní klid, pohodu a radost.

Neváhejte a přijďte na naši konferenci!

PROGRAM KONFERENCE

Marian Jelínek

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Umění sebekoučinku

Nejbližším našim domovem je naše tělo, mysl a duše. Smyslem sebekoučovacích technik je umět se o ně postarat. Na přednášce Vám Marian Jelínek tyto techniky inspirativní formou a na mnohých příkladech představí. Budete moci si některé z nabízených technik vyzkoušet. Získáte tak zásobník sebekoučovacích aktivit pro vaši psychickou i fyzickou pohodu v pracovním procesu.

Karel Nešpor

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Zdravé emoce

Emoce úzce souvisejí s duševním i tělesným zdravím a podstatně ovlivňují schopnost komunikovat a učit se. Nejprve se budeme zabývat tím, jak se projevují rizikové emoce, kupříkladu hněv, a jak je zvládat. Nato obrátíme pozornost k zdravým emocím, jako laskavost, klidná radost nebo vděčnost. Emoční stav není zdaleka dán jen tím, co nás v životě potkává. Jak o tom svědčí současné výzkumy, zdravé emoce lze záměrně vyvolávat a kultivovat.

Metody a způsoby práce s našimi emocemi si prakticky vyzkoušíme. Získáte tak zásobník nejen pro vaši pohodu, ale i pro pohodu vašich dětí a žáků.

Kateřina Cajthamlová

MUDr. Kateřina Cajthamlová

„Každý svého štěstí strůjce" aneb jak na to jít

Pocit štěstí

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga