Dítě s mutismem v běžné mateřské škole

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:13. 06. 2023 – 14. 06. 2023
Cena:1990

 
Získáte přehled o dítěti s mutismem v předškolním věku. Budou vám poskytnuty informace a materiály pro individuální i skupinovou logopedickou intervenci, pro práci na interaktivní tabuli a na počítači. Na základě získaných poznatků budete schopni pod vedením logopeda a dalších odborníků s dětmi cíleně pracovat a zavést včasnou intervenci.

Obsah kurzu v bodech:

  • Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku, seznámení s komunikačními schopnostmi a jejich vývojem v raném a předškolním věku, s vhodnými pomůckami, počítačovými programy, využití interaktivní tabule, tablety v logopedické praxi.
  • Dítě s diagnózou mutismus. Definice, příčiny, formy, příznaky, diagnostika, diferenciální diagnostika, specifika, terapie, interdisciplinární spolupráce. Příklady z logopedické praxe.
  • Nejčastější chyby a omyly, rizikové faktory se zaměřením na mutismus. Předškolní vzdělávání dětí s mutismem (podpůrná opatření).
  • Metodická část. Zásadní přístupy a opatření využívané u dítěte s mutismem v předškolním věku. Metodické postupy a speciální hry pro logopedickou intervenci u dětí s mutismem v mateřské škole, skupinové, individuální hry, prezentace konkrétních kazuistik a rozbor zvolených metodických postupů. Spolupráce s SPC, PPP, závěrečná diskuse.

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ