Hlas jako nástroj komunikace i charakterizace osobnosti

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:22. 05. 2023 – 29. 05. 2023
Cena:3990

 

Nejdůležitějším pracovním nástrojem učitele je jeho tělo a hlas. Hlas se tvoří vibrováním hlasivek v poryvu vzduchu a podle toho, kolik vzduchu jsme schopni nadechnout do plic a jak s ním pak tělo pracuje, vzniká jeho vnější podoba. Ta tedy koresponduje se zdravotním stavem těla a psychickým rozpoložením. Využití profesionálních postupů v hlasové průpravě vede k maximálnímu využití dechu, posílení svalů bránice a mezižeberních svalů, které pomáhají regulovat výdej vzduchu do hlasivek, a tím pádem také k péči o hlasivky jako pracovní nástroj.

Učitelé používají svůj hlas v mnoha případech více než herci. Ti mají v rámci výuky na vysoké škole hlasovou výchovu 3x týdně po dobu 4 let pod vedením hlasového profesionála. Cílem semináře je vyplnit tuto mezeru ve vzdělání pedagogů zejména v praktické rovině pod vedením hlasového profesionála – naučit učitele pravidelnému hlasovému cvičení, rozmlouvání a posazení dechu před každodenním vyučováním, podpořit jejich hlasovou hygienu, upravit nešvary výslovnosti a osvojit si cvičení, která podpoří nejen jejich hlasový projev, ale také uvolní tělesné spazmy v oblasti hlavy, krku a hrudi. 

Budete sevěnovat praktickému hlasovému a dechovému cvičení. Je nutné hlasivky i pomocné svaly vycvičit na novou námahu a nové pohyby. Není možné tělo unavit jedním dlouhým cvičení. Důležitá je jeho pravidelnost

Obsah kurzu v bodech:

 • Posazení hlasu, správné dýchání. Individuální rady, práce v kruhu.
 • Vysvětlení tvorby hlasu. Charakteristiky různých hlasových projevů (prskání, šepot, chrapot apod.). Artikulační orgány. Špatná artikulace jako počátek nedorozumění.
 • Tělo – emoce – Dispenza. Hlasové problémy při náporu emocí: jak zvládnout hlas v zátěži. Recepty na uklidnění a užitečné rady pro úlevu hlasivek.
 • hlasové a dechových cvičení: Druhy dýchání, ve skupině, posazení hlasu. Rozeznívání masky. Kadence české věty, ráz v češtině, důraz ve větě – souvztažnost s hlasivkami.
 • Druhy dýchání, ve skupině, posazení hlasu. Rozeznívání masky. Kadence české věty, ráz v češtině, důraz ve větě – souvztažnost s hlasivkami.
 • Sebevědomá a připravená prezentace jako základ klidu a zdraví lidského hlasu. Práce s prostorem.  Jistota projevu vede k úspoře energie, klidnějšímu dechu – tak se nepoškozují hlasivky. Temporytmus projevu, hlasové rytmizování prezentace. Videoukázky.
 • Individuální práce s hlasem. Jazykolamy a výslovnost. Nácvik samohlásek a jejich správná tvorba v hlavě a v ústech.
 • Nácvik souhlásek a jejich správná tvorba v ústech, rezonance v hlavě.
 • Komunikační typologie a tendence hlasu a výrazu (jak díky práci s hlasem ovlivnit vlastní obraz v kolektivu). Každý typ pracuje s dechem a tím pádem i s hlasem jinak. Dají se vypozorovat osobnostní problémy, které se projevují právě špatnou prací s dechem a tím pádem jsou slyšet na hlase člověka. Ukázky komunikačních a hlasových typů.
 • Trénink správného dýchání a podpůrných svalů.
 • Řešení individuálních problémů správné výslovnosti a trénink v kolektivu. Cviky pro uvolnění brániční křeče, krčních svalů a hrudní páteře. Každý účastník dostane hodnocení vlastního projevu a hlasu a postup, jak problém řešit. Vytvoření postupu rozmluvení a aktivizace dechu před každým vyučováním.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ