Hodnocení žáků

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:18. 05. 2023
Cena:1190

 

Hodnocení žáků je velmi citlivé téma, zejména pro začínající učitele. V průběhu webináře si ukážeme, jak souvisí plánování výuky, cíle jednotlivých etap a hodin s metodami výuky a hodnocením žáků. Připomeneme si, jak hodnotit, aby hodnocení podporovalo učení. Ukážeme si rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením a věříme, že se podaří odstranit mnohé mýty a nedorozumění v této oblasti. Budeme se věnovat sebehodnocení žáků, a při tom všem si ukážeme celou řadu nástrojů, které si lze rychle osvojit a účinně použít.

Obsah kurzu v bodech:

  • Souvislosti mezi plánováním výuky, cíli, jednotlivými etapami a hodinami s metodami výuky a hodnocením žáků.
  • Jak hodnotit, aby hodnocení podporovalo učení.
  • Praktické zkušenosti z výuky zaměřené na žáky.
  • Principy výuky zaměřené na rozvoj kompetencí a gramotností.
  • Rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením.
  • Sebehodnocení žáků a nástroje k rychlému použití a osvojení.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU