Jak na výuku nové informatiky z pohledu vedení školy?

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:19. 04. 2023
Cena:1190

 
Co od reformy očekáváme? Proč ji zavádíme? Kam chceme žáky posunout?

V úvodu se budeme věnovat obecnému pojetí nové informatiky.

V další části se zaměříme na konkrétní úskalí zavádění nové informatiky na ZŠ a MŠ z pohledu managementu školy. Ve svém výkladu lektor využije vlastní zkušenosti z práce v ZŠ a MŠ Pohořelice (využije vlastní případovou studii).

Předloží otázky, které je třeba si odpovědět před samotným spuštěním nového předmětu. Zabývat se budeme personálním pokrytím hodin informatiky a úlohou školního koordinátora ICT. Kdo vlastně bude informatiku učit?

Dále se zaměříme na materiální zabezpečení výuky. Doporučíme vhodné pomůcky a jejich využití ve třídě.

Dalším bodem bude zapracování úprav do školního vzdělávacího programu. Lektor Vás opět seznámí s konkrétním řešením ve své vlastní škole. Jak upravit učební plán? Jak zapracovat informatiku do rozvrhu? Jak hodnotit činnost žáků v hodinách?

Na závěr Vám představíme ukázku několika aktivit využitelných přímo ve výuce informatiky.

Obsah kurzu v bodech:

  • Zapojení informačních technologií na ZŠ a MŠ Pohořelice
  • Mapování současného stavu na školách účastníků, postavení informačních technologií na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT
  • Pojmy informatické myšlení, digitální gramotnost
  • Koncepce rozvoje digitální gramotnosti na ZŠ a MŠ Pohořelice, digitální kompetence jako průřezové téma
  • Představení vzdělávacích veřejně dostupných online materiálů
  • Úpravy školního vzdělávacího programu na ZŠ a MŠ Pohořelice, koncepce výuky informatiky
  • Personální zabezpečení výuky, vytvoření týmu pedagogů, role ICT koordinátora, tipy na DVPP, propojení informatiků, podpora a hodnocení práce učitelů informatiky
  • Představení učebních pomůcek a učebnic pro žáky I. a II. stupně
  • Ukázka inspirativních zdrojů do výuky
  • Představení vybraných aktivit: Ozobot, Blue-bot, Scratch, Lego Wedo, Micro:bit, Bobřík informatiky

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení