Jak řešit konfliktní situace ve škole aneb efektivní komunikace (6 hod.)

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:04. 04. 2023
Cena:1790

 

Teoreticko-praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí zlepšit svoje komunikační schopnosti a naučit se efektivně řešit konfliktní situace jak ve třídě, tak s rodiči. Dozvíte se, jak se nenechat manipulovat a užívat asertivní techniky v komunikaci s rodiči i žáky. Webinář je tedy jakýmsi praktickým návodem, jak komunikovat v konfliktu. Odnesete si teoretické poznatky (konflikt, asertivita, „eustress distress) i získáte nové kompetence v podobě efektivního zvládání konfliktních situací ve škole. Naučíte se, jak zefektivnit komunikaci, jaké kompetence má učitel a čeho by se měl v komunikaci raději vyvarovat. Na modelových situacích si probereme nejčastější konfliktní situace, které mohou ve škole nastat a probereme, jakým způsobem je řešit.

Obsah kurzu v bodech:

  • Úvod do problematiky, definice pojmů konflikt, asertivita, „eustress distress“
  • Obrana proti manipulaci – asertivní techniky (teoretický rámec)
  • Nácvik konkrétních technik (jakým způsobem řešit konkrétní konfliktní situace, které mohou během komunikace nastat a jak je pomocí naučených technik zvládat). 
  • Modelové situace – nácvik asertivních technik (aplikování naučených technik na konkrétních příkladech).
  • Chyby v komunikaci- co není profesionální a čeho se raději vyvarovat (teoretický i praktický rámec).
  • Modelové situace -nácvik efektivní komunikace s rodiči.
  • Kazuistika – příklady z praxe, závěrečné shrnutí, diskuse.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga