Jazykový metodický kurz pro výuku anglického jazyka

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:21. 09. 2023 – 13. 06. 2023
Cena:9900

 

Program je určený pro učitele AJ v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí se stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je rozdělen do 10 modulů. Každý modul probíhá 6 vyučovacích hodin a je věnován určitému typu aktivit ve spojení s vhodným tématem a na něj navazujícími základními gramatickými jevy. Na metodickou část navazuje praktický workshop, ve kterém si učitelé tyto aktivity zažijí v roli dítěte a také si vyzkouší jejich přípravu a vedení v angličtině. Jazykový kurz je propojen s workshopem a je zúžen na slovní zásobu, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny.Procvičíte si správnou výslovnost, naučíte se používat vhodné fráze ke komunikaci v hodinách, vyzkoušíte si jak jednotlivé aktivity vést v angličtině a procvičíte si nově nabyté jazykové a gramatické prvky v rámci aktivit, které můžete následně využít ve svých hodinách.V průběhu celého programu si shromáždíte množství aktivit a nápadů, ze kterých vytvoříte vlastní portfolio, které poté uplatníte při svojí výuce. Během programu každý z Vás vypracuje plán hodiny s vhodnými aktivitami na vybrané téma a vyzkoušíte si je vést v anglickém jazyce.

Vzdělávácí program lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Program se zaměřuje na tři oblasti:

  • Metodický seminář – seznámení s jednotlivými druhy aktivit na základě základních témat vhodných pro výuku dané věkové skupiny.
  • ESP (English for Special Purposes) jazykový kurz zaměřený na rozšíření slovní zásoby v oblasti
    základních témat vhodných pro výuku dětí, rozvoj komunikativních dovedností pro
    komunikaci během výuky a seznámení se základním gramatickými jevy v kontextu
    praktických cvičení.
  • ESP Workshop – ukázky aktivit a jejich následné praktické vyzkoušení. Procvičení výslovnosti nově nabytých jazykových dovedností.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga