Kolektivní logopedická péče – pracovní dílna pro logopedické asistentky

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:06. 04. 2023
Cena:1990

 

Seminář se skládá ze dvou částí. V první části je seminář zaměřen na teoretické poznatky v oblasti kolektivní logopedické péče. Budou probrány vhodné metodické materiály, počítačové programy, a interaktivní pomůcky, které se dají využít v rámci kolektivní logopedické péče.

Ve druhé části bude následovat pracovní dílna, která bude zaměřena na praktické využití v mateřské či základní škole. Účastníci během této části vypracují konkrétní logopedické lekce. Během této části bude probrána i tzv. „baterie her“.

Obsah v bodech:

Kolektivní logopedická péče v mateřské škole a 1. třídě základní školy vedená logopedickými asistentkami (Metodické doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61)

  • Specifika kolektivní logopedické péče v návaznosti na komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku
  • Zajištění kolektivní logopedické péče – organizace, zásady, metody a formy práce, spolupráce se zákonnými zástupci, propojenost se Školním vzdělávacím programem
  • Struktura logopedické lekce
  • Pomůcky, metodické materiály, počítačové programy, interaktivní tabule, tablety v rámci kolektivní logopedické péče

Pracovní dílna – metodická část pro logopedické asistentky

  • Rozbor konkrétních lekcí pro kolektivní logopedickou péči (využití v mateřské škole a základní škole)
  • Vypracování konkrétní kolektivní logopedické lekce jednotlivými účastníky vzdělávacího programu
  • „Baterie her“: rozvoj sluchového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace), rozvoj zrakového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace), rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, rozvoj slovní pohotovosti a komunikačních dovedností, dechová, fonační a artikulační cvičení

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ