Obrázky a stavby v předškolním geometrickém vzdělávání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:16. 05. 2023
Cena:1990

 
Na kurzu se zaměříte na rozvíjení prostorové představivosti pomocí kreslení a modelování. Podrobně se seznamíte s metodickými materiály Tvořivá geometrie 5 – O dětské kresbě a Obrázky a stavby – geometrické karty pro MŠ.

Kreslení a modelování v geometrii výraznou měrou přispívají k prostorové představivosti dětí a jsou zásadní pro rozvíjení technické představivosti. Prostřednictvím spontánní dětské kresby je možné identifikovat děti s vrozenou prostorovou a geometrickou představivostí, budoucí konstruktéry, architekty, tvůrčí technické osobnosti. Ve spolupráci s rodinou pak lze směrovat jejich další rozvoj, zájmové i školní vzdělávání. Přirozenou prostorovou (geometrickou) inteligenci dětí je možné nejenom zachytit, ale vhodně o ni pečovat, rozvíjet vrozené vlohy nadaných jedinců například kresbami z představy, modelováním z modelíny, z papíru, sestavováním magnetických stavebnic s geometrickým potenciálem apod.

Rozdělení témat do bloků:

1. Blok:

  • O dětské kresbě – Úvodní modul vysvětluje charakteristické znaky dětské kresby z pohledu psychologického a geometrického a představuje didaktický materiál Tvořivá geometrie 5 – O dětské kresbě. Vyzkoušíte si s tímto materiálem pracovat, seznámíte se s metodickými možnostmi kresebného tvoření, se způsoby rozvíjení fantazie a představivosti dětí.

2. Blok:

  • Základy perspektivního kreslení – Lektorka vysvětlí, jak porozumět dětskému kresebnému způsobu zobrazování z geometrického pohledu. Aktivně se zapojíte.

3. Blok:

  • Modelování jako přirozený způsob geometrického 3D zobrazení prostoru – Ukázka porovnání geometrického vidění a toho, jak děti vnímají určitý předmět v prostoru. Vyzkoušíte si tvar nakreslit a vymodelovat – budete porovnávat rozdílnosti tvaru (předmětu) při kresbě, modelování, vizuálním vnímání. Budete tvořit pod metodickým vedením lektorky jednoduché modely.

4. Blok:

  • Geometrický potenciál stavebnice Magformers – Účastníci pracují s vybranými prvky stavebnice a materiálem Obrázky a stavby s ohledem na rozvoj geometrických představ předškoláků a mladších školáků. Seznámíte se tak s pracovními kartami lektorky a jejich praktickým využitím.
  • Témata např.:Tvořím různé obrázky. Vyplňuji obrázek pomocí tvarů. Hledám a pojmenovávám tvary – čtverec, trojúhelník a kruh. Doplňuji souměrný obrázek. Hledám, tvořím, pojmenovávám geometrické tvary v rovině. Tvořím stavby. Vím, co jsou obrázky, a co jsou opravdové věci (stavby), dokážu je vytvořit

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ