Rozpočet školy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:14. 06. 2023
Cena:1390

 
Na dvoudílném webináři se seznámíte komplexně se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy. Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP,  ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

Obsah kurzu v bodech:

1. část

 • právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • nový způsob financování od roku 2020 – benefity a úskalí
 • zdroje a jejich výše dle nového způsobu
 • možnosti řešení hraničních situací
 • organizace školy v závislosti na PHmax
 • normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu
 • správné sestavení rozpočtu školy
 • příklady porušení rozpočtové kázně
 • závazné ukazatele pro státní dotace

2. část

 • fondy příspěvkových organizací
 • fond odměn, rezervní fond,  fond investic, FKSP
 • tvorba a použití fondů
 • možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí
 • ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství
 • správné použití v souladu s legislativou v ČR

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení