Třída v cloudu

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:25. 04. 2023
Cena:1990

 
Kurz je zaměřen na seznámení s prací v cloudu, která může oživit školní výuku a pomoci vám při přípravě materiálů, komunikaci s žáky aj. Seminář je zaměřen jak na obecnější principy využití cloudu, tak na využití konkrétních webových stránek a aplikací vhodných pro podporu výuky.

Představené aplikace i webové stránky jsou zvoleny tak, aby byly jednoduché na ovládání, manipulace s nimi byla rychlá, výsledek byl při tom co nejvíce efektivní a aby programy byly zdarma k použití bez nakupování drahých školních licencí. Důraz je kladen na osvojení základních principů a získaní praktických dovedností.

Nabudete nových podnětů pro efektivní začleňování cloudu do vyučování. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Obsah kurzu v bodech:

  • Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky a školy (pozitiva, negativa a rizika nasazení, se kterými je třeba počítat).
  • Rozbor dosavadně používaných cloudových aplikací účastníků.
  • Google Apps EDU – speciální balík aplikací Google pro školy a jak jej efektivně využít.
  • Seznámení aplikacemi, které oživí každou online prezentaci.
  • Využití online aplikací pro komunikaci mezi žáky, studenty, učiteli a rodiči.
  • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných online kvízů.
  • Typy pro vyhledávání materiálů na internetu.
  • Příklady různých webových stránek s hrami, videí, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít při výuce.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga