Učíme informatiku na 1. stupni

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:14. 06. 2023
Cena:1190

 
Cílem programu je naplánovat a realizovat smysluplnou výuku oboru informatika na 1. stupni, využívat dokument Digitální gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání, zapracovat tuto oblast do ŠVP, nalákat žáky k objevování algoritmizace a programování kolem nás, sdílet svoje nápady v rámci profesní komunity ve škole i mimo ni.

Obsah:

  • Vyzkoušíte si práci s informatickými úlohami pro žáky na 1. stupni, dále si vyzkoušíte plánování digitálních kompetencí, volbu učebních strategií. Na sobě samých si vyzkoušíte budování digitálních kompetencí.
  • Teoretická východiska: Vím – chci vědět – dozvěděl jsem se (Co už víte? Co se chcete dozvědět? Co jste se naučili?) – 0,5 h: sdílení dosavadních znalostí a dovedností při výuce informatiky a informatického myšlení na 1. stupni mezi samotnými účastníky.
  • SAMR model, iPadagogy Wheel, režim 24/7 aneb učíme se plánovat digitální gramotnosti v uzlových bodech vzdělávání, strategie pro budování kompetencí žáků v oborové oblasti informatika na 1. stupni
  • Algoritmizujeme, programujeme bez počítače, s počítačem
  • Algoritmizujeme, programujeme s robotickými pomůckami
  • Šifrujeme a kódujeme, IT nástroje a jejich využití s ohledem na distanční a prezenční výuku (s pomocí mobilních zařízení, počítačů…)
  • Případně prostor pro zakázku školy – práce s konkrétní robotickou pomůckou, vymýšlíme smysl, cíl a obsah práce, důkazy o žákově učení.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga