VEČERY S ODBORNÍKY: Školní třída jako množina osobností. Jak s rozdílnými jedinci pracovat?

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:18. 10. 2023
Cena:590

 

Školní třída jako množina osobností. Jak s rozdílnými jedinci pracovat?


Každá lidská bytost od narození do smrti je osobnost více či méně odlišná od druhých.  Přitom předpokládáme, že žáci ve třídě tvoří skupinu, na kterou lze působit frontálně. Věk je jediná charakteristika, která je u dětí – žáků relativně nejvíce shodná. Ostatní charakteristiky jsou odlišné.


Postupně se zaměříme na jednotlivé charakteristiky žáků, pedagogů a rodičů

Osobnost žáka je syntézou vlivů či proměnných:

 • Zkušenosti předcházejících let docházky do MŠ, ZŠ.
 • Vliv rodiny (té bude věnována pozornost později).
 • Motivace, přístup ke vzdělávání, úroveň aspirace a rozumové schopnosti.
 • Emoční inteligence, osobnostní charakteristiky.

Osobnost učitele

 • Motivace pro práci.
 • Vzdělání a celoživotní vzdělávání.
 • Zkušenost a též ochota měnit postupy.
 • Empatie, vnímání obtíží žáků (i vysoce nadprůměrná inteligence může být obtíží), přičemž překonávání obtíží je výzvou.
 • Sociální vztahy mezi pedagogy, pedagogy a vedením školy, rodiči, dalšími institucemi.

Rodiče 

 • Hierarchie hodnot v rodině. Na jakém stupni stojí vzdělání?
 • Požadují školu, která poskytuje kvalitní vzdělání nebo zajišťuje dobré známky?
 • Styly výchovy v rodině.
 • Vztahy mezi rodiči, širší rodina, rodina a společnost.

Pokusíme se najít jednotící prvky pro práci ve třídě.

 • Rozvíjení metakognitivních strategií, hledání individuálních stylů učení.
 • Pěstování charakterových vlastností žáků má celoživotní význam na rozdíl od vědomostí.  
 • Požadavky dané RVP, ŠVP, přípravou učitele, přičemž jsme si vědomi, že úroveň poznání, geometrickou řadou se navyšující poznatky, brzy ztrácejí na aktuálnosti.
 • Pěstování osobní zodpovědnosti žáků za výsledky výuky.
 • Spolupráce rodičů a pedagogů. 

Jak případné odlišnosti řešíme my, dospělí, v rodině, v práci, mezi přáteli?

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
psychologové
vychovatelé školských zařízení
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga