Veřejné zakázky ve školství

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:19. 04. 2023
Cena:1190

 
Webinář je zaměřen na praktické rady v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to od zadávacího řízení, vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Lektorka Petra Schwarzová působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.

Obsah kurzu v bodech:

Druhy veřejných zakázek a jejich specifika ve školství

 • veřejné zakázky malého rozsahu
 • podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
 • veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce

Zadávací dokumentace – povinné náležitosti

 • technické podmínky
 • kvalifikační předpoklady (základní, profesní, ekonomické, finanční, technické) a jejich prokazování
 • zadávání částí zakázek
 • oznámení zadávacího řízení

Procesní řízení veřejných zakázek – krok za krokem

 • výzva k podání nabídky
 • lhůty a jejich dodržování
 • otevírání, posuzování a hodnocení nabídek
 • ukončení a zrušení zadávacího řízení
 • uzavření smlouvy
 • změny smluv – příležitosti i rizika

Diskuse a poradenství konkrétních projektů

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení