Vlastní hodnocení základní školy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:24. 05. 2023
Cena:1990

 


Základní školy mají ze zákona povinnost provádět vlastní hodnocení školy. Některé školy však o tom neví, zaměňují vlastní hodnocení školy s výroční zprávou. Tento webinář Vám poradí jak se vyrovnat se zákonnou povinností a naučí Vás zpracovávat vlastní hodnocení školy.

Seznámíme vás s rozdílem mezi výroční zprávou, vlastním hodnocením a vnějším hodnocením školy, s legislativním rámcem pro hodnocení školy, s doporučením OECD pro hodnocení škol. Podrobně budou pojednána kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Dále budete seznámeni s předmětem, technikami, časovým plánem a výstupem vlastního hodnocení školy. Zpracujete si k použití návrh vlastního hodnocení školy.

Obsah kurzu v bodech:

  • Proč má škola provádět vlastní hodnocení. Vnější a vnitřní hodnocení mateřské školy a základní školy – doporučení OECD k hodnocení škol, legislativní rámec, hodnocení školy zřizovatelem
  • Hodnocení školy Českou školní inspekcí – kritéria hodnocení, podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání zpracované Českou školní inspekcí. Využití kritérií pro vlastní hodnocení školy
  • Vlastní hodnocení školy –  vlastní hodnocení v rámcových vzdělávacích programech. Struktura vlastního hodnocení školy: předmět vlastního hodnocení školy, metody a techniky vlastního hodnocení školy, časový plán vlastního hodnocení školy, odpovědnost pracovníků. Výstup z vlastního hodnocení školy
  • Desatero vlastního hodnocení školy
  • Zpracování návrhu vlastního hodnocení školy k dalšímu využití. Vlastní hodnocení je možné zpracovat v elektronické či papírové formě, záleží na volbě účastníků. Bude obsahovat oddíly: A. Oblasti autoevaluace, B. Metody a techniky autoevaluace,  C. Časový plán, D. Odpovědnost pracovníků

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga