Výlet do moderní literatury pro 1. stupeň ZŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:16. 05. 2023
Cena:1990

 
České učebnice často pracují s ukázkami textů z literatury pro dospělé čtenáře, což někdy může vést k neporozumění. Jestliže literatura pro děti není v učebnicích dostatečně zastoupena, je na učiteli, aby ji svým žákům přiblížil sám. K tomu je třeba, aby sledoval její vývoj, avšak v dnešní době vychází obrovské množství literatury určené dětem. Pro učitele je časově velmi náročné se v této oblasti patřičně orientovat. Seminář jim má být v tomto ohledu oporou.

Cílem semináře je seznámit vás s výběrem moderní LPDM, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak v literární výchově využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si prakticky vyzkoušíte, jak je možno LPDM využít pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

Budete seznámeni s autory a ilustrátory knih pro děti, jejichž tvorba by neměla uniknout zájmu čtenářů mladšího školního věku, a získají inspiraci, jak získané poznatky didakticky zpracovat pro výuku.
Získáte tipy, na co se zaměřit při výběru vhodných textů.  Na vybraných ukázkách si vyzkoušíte vybrané metody práce s textem – analýza, komparace, kooperace, doplnění atd.

Obsah kurzu v bodech:

 • Stručné seznámení s poznatky z analýzy zahraničních kurikulí
 • Postavení LPDM v kurikulu české základní školy
 • Jak rozlišit kvalitní a nekvalitní literaturu (vytváření čtenářského vkusu). Přednostně je věnována pozornost knihám, které získaly literární ceny Zlatá stuha, Magnesia Litera, popř. zvítězily v anketě
 • SUK – Čteme všichni. Zařazeny byly i některé knihy, které získaly cenu v zemi vzniku.
 • Prezentace výsledků ankety mezi žáky a studenty, které knihy by doporučili svým vrstevníkům k četbě
 • Zmíněni budou autoři a díla, jejichž obliba přetrvala do současnosti (v minulosti zakázaná literatura, exilová literatura, samizdat)
 • Čeští autoři od 2. poloviny 20. století do současnosti – přehled podle žánrů
 • Zahraniční autoři od 2. poloviny 20. století do současnosti – přehled podle žánrů
 • Moderní autorské pohádky
 • Dětský a dospívající hrdina
 • Handicap v LPDM
 • Deníková literatura
 • Problematika holocaustu v moderní LPDM
 • Detektivní příběhy                   
 • Komiks a obrazové knihy
 • Poezie

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně