Výukové formy a metody

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:24. 08. 2023
Cena:1190

 

V tomto webináři budeme společně mapovat a rozvíjet osobní inventář forem a metod práce účastníků. Ukážeme si, jak spolu souvisí vzdělávací cíle a zvolené metody. Nabídneme účastníkům zkušenosti z výuky zaměřené na žáky. Ukážeme si, že výuka zaměřená na rozvoj kompetencí a gramotností může být úspěšně realizována i začínajícím učitelem, pokud porozumí jejím principům a má vůli se učit nové věci.

Obsah kurzu v bodech:

  • Mapování a rozvíjení osobního inventáře forem a metod práce účastníků
  • Vztah mezi vzdělávacími cíli a zvolenými metodami
  • Praktické zkušenosti z výuky zaměřené na žáky
  • Principy výuky zaměřené na rozvoj kompetencí a gramotností

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU