Zábavná výuka s technikou

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:04. 04. 2023
Cena:1990

 

Cílem semináře je přiblížit vám hravou formou používání techniky v jejich třídách, ať již uvažujete o jakémkoliv typy technického zařízení nebo je již máte. Měli byste získat přehled odpovídajícího hardwarového i softwarového vybavení, které můžete během výuky použít.

Po absolvování kurzu budete znát základy metodiky používání interaktivních technologií a vybavení během výuky tak, abyste poutavou formou motivovali studenty k plnění zadaných úkolů a ke spolupráci. Zvládnutí těchto prostředků umožní lepší zapojení žáků do výukového procesu a učitelům dá větší možnosti upevnění a automatického opakování učiva i u žáků, kteří jinak mají s učením drobné potíže.

Seznámíte se také seznámí s používáním těchto vybraných produktů a uděláte si přehled o rozsáhlých možnostech jejich zapojení do výuky.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení probíraných témat přímo na noteboocích nebo PC účastníků, interaktivním panelu či tabuli i tabletech a chytrých zařízeních posluchačů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga