Zdravotní tělesná výchova v rámci MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:17. 05. 2023 – 31. 05. 2023
Cena:1990

 
Cílem semináře je osvojení si pravidel a postupů při zavádění zdravotní tělesné výchovy v rámci denního režimu v mateřské škole. Budou Vám představeny možnosti cviků a jejich varianty. Po absolvování programu budete umět vhodně zařadit jednotlivé prvky zdravotní tělesné výchovy do denního režimu dětí v mateřské škole.

Obsah kurzu v bodech:

Základní pilíře zdravotní tělesné výchovy a její význam

 • Specifikace zařazení zdravotní tělesné výchovy pro děti ve věku 3-5 let
 • Vysvětlení principu uvolňovacích cvičení, jejich význam a možnosti
 • Vysvětlení principu protahovacích cvičení, jejich význam a možnosti
 • Vysvětlení principu posilovacích cvičení, jejich význam a možnosti

Dechová a relaxační cvičení pro děti ve věku 3-5 let

 • Vysvětlení principu dechových cvičení, jejich význam a možnosti
 • Představení relaxačních cvičení, jejich význam a možnosti
 • Představení a možnosti zařazení cvičení, převzatých z fyzioterapie

Cvičební pomůcky, využívané ve zdravotní tělesné výchově

 • Představení jednotlivých cvičebních pomůcek a jejich specifikace a význam vzhledem k potřebám zdravotní tělesné výchovy
 • Možné varianty využití cvičebních pomůcek při uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvičení
 • Možné varianty využití cvičebních pomůcek při dechových a relaxačních cvičení

Pohybové hry pro děti ve věku 3-5 let

 • Vysvětlení principů pohybových her pro děti ve věku 3-5 let
 • Možnosti zapojení prvků zdravotní tělesné výchovy do pohybových her
 • Využití cvičebních pomůcek do pohybových her

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ