Hranice a rituály ve výchově dětí

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:17. 04. 2023
Cena:1990

 
„Představte si, že jedete po mostě v noci. Pokud by most neměl žádné ohraničení, jeli byste přes něj pomalu a napjatě. Ale pokud na obou stranách vidíme jasně viditelné zábradlí, tak se nám bude přejíždět mnohem jednodušeji a pohodlněji. Nějak takto se cítí dítě ohledně hranic a limitů ve svém prostředí.“ 
– Janet Gonzalez-Mena

Bezlimitní výchova dětem neprospívá. Jaké hranice a rituály jsou správné a jak je dítěti nastavit?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací akci zaměřenou na nezastupitelnou úlohu hranic a rituálů při výchově a jejich pozitivní vliv na vývoj psychiky dětí. 
Vysvětlíme Vám, jak dítě hranice a rituály chápe. Představíme metody jejich tvorby a nutnost jednoty zúčastněných stran (pedagog, rodič, prarodič) při jejich vymáhání a kontrole.
V první časti semináře se zaměříte na limity. Správně stanovené limity u dětí vytvářejí pocit bezpečí a umožňují zrání v prostoru, kde jejich psychika není zatěžována neadekvátním rozhodováním (dítě se naučí pracovat s omezeními, respektovat autoritu). 
Ve druhé části semináře se seznámíte s problematikou rituálů jako způsobů chování založených na tradičních pravidlech. Existující řád umožňuje dítěti orientaci v čase, posiluje jeho samostatnost a pomáhá zvládat situace v běžném životě. 

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k integraci limitů a rituálů do výchovy dětí v mateřských školách, jejich správné tvorbě a kontrole dodržování.

Obsah kurzu v bodech:

  • definice pojmu hranice/limit;
  • důležitost použití limitů a o jejich vliv na přirozený vývoj psychiky (dítě se může podvědomě o limit opřít, ten mu dává pocit bezpečí);
  • metody a postupy tvorby limitů (jak hranice a řády tvořit, aby je dítě převzalo za vlastní a samo se snažilo o jejich dodržování);
  • důležitost jednoty dospělých (rodič–MŠ, rodiče–prarodiče…) a jejich úloha při kontrole a dodržování limitů;
  • zrání v bezpečném prostoru, nezatěžování psychiky neadekvátním rozhodováním;
  • jak naučit dítě pracovat s omezeními, respektovat pravidla a autoritu;
  • definice pěti vývojových potřeb podle A. Pessa a jejich naplnění skrze hranice určené dospělým;
  • definice rituálů;
  • typy a kategorie rituálů;
  • metody a náměty k tvorbě rituálů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ