Pracovně-právní vztahy ve školách

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:25. 05. 2023
Cena:1990

 
Pracovní právo a pracovně-právní vztahy jsou obecně velmi ošemetnou záležitostí. Ve školství, oproti podnikatelskému prostředí, to platí dvojnásob. Je třeba dodržovat spoustu právních předpisů a dát si pozor na chyby. 

Obsah kurzu v blocích:

1. Blok:

  • Pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Náležitosti smluv
  • Zkušební doba
  • Řetězení smluv na dobu určitou
  • Skončení pracovního poměru

2. Blok:

  • Dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně za-městnance/zaměstnavatele, home-office

3. Blok:

  • Odměňování za práci (veřejné školy)
  • Popisy práce pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
  • Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ