Prvouka či vlastivěda není žádná velká věda

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:05. 10. 2023
Cena:2290

 

,,Nuda je smrtelný hřích učitele.”
– Johann Friedrich Herbart

Zajímá Vás, jak u žáků vzbudit větší zájem o prvouku, vlastivědu a přírodovědu? Jak odstranit nudu a „vtáhnout“ děti do výuky?

Popis kurzu

Na toto téma jsme pro Vás připravili prožitkový interaktivní seminář, který vychází z praktických zkušeností učitelů. Představíme Vám moderní metody a formy výuky, které se osvědčily v praxi.
Seznámíte se s činnostmi, které aktivizují koncentraci a pozornost žáků, a činnostmi relaxačními.
Naučíte se je ve svých hodinách prakticky použít, rozvinout a aplikovat
Na základě předložených materiálů, metod, aktivit a forem práce Vám ukážeme, jak vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností.

Obsah kurzu v bodech:

  • Hodnocení žáků – pisatelský žolík, řeka života, metody fonegestiky, Smajlíci, pozitivní sprcha, andělé, „na pašáka“, formativní hodnocení ve výuce, poskytování adekvátní zpětné vazby, školní občanský průkaz, čtenářský žolík, potleskové ovace, Hodnocení a žebříček středověké společnosti – erby…).
  • Aktivizační metody a výukové hry – Na ťukanou, ZOO (aktivizační metoda), Tyč (metoda od předního školního psychologa Richard Brauna), ,,Běhavka“, Skrývačky, Matematické pohádky v přírodovědném učivu, Šifrovaná abeceda, Zlomková abeceda, Mikrofon, Na představy.
  • Projektové vyučování a kooperativní učení – podle nejúspěšnějšího školského systému (finského modelu“), Skládankové učení (Státy Evropy, Ohrožené banány).
  • Gramotnosti ve výuce – očekávané výsledky učení v uzlových bodech čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, jak rozvíjet gramotnosti v přírodovědném a vlastivědném učivu.
  • Praktické ukázky z výuky – účastníci si aktivity sami vyzkouší.
  • Sebereflexe.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga