Projektové vyučování v základním vzdělávání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:29. 05. 2023 – 30. 05. 2023
Cena:1990

 

Během kurzu si prohloubíte znalosti v oblasti metod, her a forem práce, které směřují k určité konkrétní klíčové kompetenci s přihlédnutím k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Seznámíte se s možnostmi aplikace metod projektového vyučování do běžné výuky. Bude vám poskytnut metodický návod, formy práce a seznam her pro projektové vyučování. Prakticky si ukážete, jak projekty připravit, realizovat a vyhodnotit.

Obsah vzdělávacího programu v bodech:

  • Projektové vyučování – možnosti uvedení v ŠVP, možnosti využití disponibilní časové dotace, zabudování do jednotlivých předmětů, propojování jednotlivých předmětů
  • Projektová metoda, naplňování cílů vzdělávání (osvojování a rozvoj klíčových kompetencí)
  • Znaky, fáze, podoby, možnosti a meze projektů 
  • Příprava a hodnocení projektů 
  • Ukázky projektů 
  • Hry, metody a formy práce ve vzdělávacích oblastech
  • Hodnocení práce v kooperativních skupinách, náměty na aktivity k hodnocení a sebehodnocení v projektovém vyučování

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení