Digitální infrastruktura ve škole aneb co všechno ve škole může být „digi“

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:09. 05. 2023
Cena:1190

 
V úvodu vzdělávací akce se společně zamyslíme nad smyslem informačních technologií ve vzdělávání. Jaký je přínos IT? Proč je vůbec do školy přinášet?

V dalších částech Vám lektor předloží své zkušenosti se zaváděním informačních technologií na ZŠ a MŠ Pohořelice z pohledu vedení školy (případová studie). Poukáže na výhody a nevýhody vybraných prvků digitální infrastruktury od nákupu, přes správu až po zavádění do vyučovacích hodin (př. počítače, projektory, tablety atd.). Podělí se také o své zkušenosti z distanční výuky a ukáže několik v praxí osvědčených výukových nástrojů (př. Wordwall, umimeto.org atd.). Představí nástroje pro výuku cizích jazyů a přírodních věd s využitím informačních technologií. Vyhodnotí několik let trvající výuku se zapojením tabletových učeben a elektronických učebnic.

V poslední části se lektor podělí o své zkušeností s čerpáním finančních prostředku z EU (IROP) k nákupu digitálních technologií a řízením technologií ve škole.

Obsah kurzu v bodech:

 • Mapování současného stavu na školách účastníků, úloha informačních technologií na školách účastníků, sdílení nápadů na možné využití ICT
 • Pojem digitální gramotnost
 • Porovnání projekčních zařízení ve škole: projektor, interaktivní projektor, interaktivní displej
 • Porovnání typů počítačů do školy: stolní PC, All In One, notebook
 • Internet ve škole, bezdrátová síť, optická síť
 • Digitální jazyková učebna pro výuku cizích jazyků
 • Vyhodnocení práce s tabletovou učebnou
 • Elektronická čidla pro výuku přírodovědných předmětů
 • Elektronické učebnice, unimeto.org, wordwall
 • Školní e-mailové účty pro žáky
 • Google class room vs. Moodle
 • Využití vizualizérů a prezentérů
 • Zkušenosti z distanční výuky
 • Představení vybraných nástrojů k výuce nové informatiky: Ozobot, Blue-bot, Micro:bit
 • Sdílení zkušeností s čerpáním finančních prostředku z IROP
 • Motivace pedagogů k využívání informačních technologií
 • Jak technologie efektivně spravovat?

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení