Emoční rozvoj ve vzdělávání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:03. 05. 2023
Cena:1990

 
„Emoce jsou nakažlivé.“
– Karl Gustav Jung

Abychom mohli dobře a plně žít, potřebujeme znát sebe, své citové prožívání, musíme mít možnost s ním zacházet a také potřebujeme najít dobrou formu, jak ho přijatelně dávat najevo. To platí i pro naše děti. 
Jak s emocemi (vlastními i dětskými) správně pracovat?

Popis kurzu

Vzdělávací program je zaměřen rozvoj vnímání a poznávání vlastních emocí a pocitů jako přirozené součásti lidského bytí. 
Získáte návody k práci s vlastními emocemi, jelikož jejich pochopení je klíčem k pochopení emocí druhých – v tomto kurzu zejména dětí předškolního a mladšího školního věku. 
Seznámíte se s konkrétními technikami, činnostmi a hrami podporujícím efektivní a hlubokou práci s emocemi u dětí v mateřské nebo základní škole. 
Osvojíte si relaxační a antistresové techniky, které prospějí Vám i Vaším žákům.
Nedílnou součástí kurzu je i diskuse nad tím, jak s dětmi hovořit o vážných životních tématech

Cíl kurzu

Posílit kompetence pedagogů v oblasti emočního rozvoje ve vzdělávání.

Obsah kurzu v bodech:

 • úvod do problematiky, vymezení pojmů emoce a pocity, druhy emocí;
 • osobnostní a sociální rozvoj dítěte v kontextu RVP PV a RVP ZV;
 • pedagog a emoce – prožitkové aktivity, sebe reflektivní úkoly;
 • techniky konstruktivní práce s vlastními emocemi;
 • jak zacházet s emocemi druhých;
 • vnímání a poznávání emocí;
 • práce s konkrétním emocemi – hněv, smutek, strach, znechucení, radost (hry, básně, písně, příběhy);
 • řešení vážných témat s dětmi (smrt, rozvod apod.);
 • relaxační a antistresové techniky pro děti i dospělé;
 • literatura k tématu;
 • diskuse a sdílení zkušeností.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ